Tiedote liikenneväylien talvihoidosta ja lumien käsittelystä

TIEDOTE LIIKENNEVÄYLIEN TALVIHOIDOSTA JA LUMIEN KÄSITTELYSTÄ

Taivalkosken kunnan katujen ja yksityisteiden talvihoidosta ja kunnossapidosta vastaa urakoitsija Destia Oy. Urakkaan kuuluu lumenpoisto, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä urakkasopimukseen kirjattujen laatuvaatimusten mukaisesti.
Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaana­pidosta annetun lain mukaan kiinteistön omistaja/haltija vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossa­pidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä liittymärummun avoinna pitämisestä.
Liittymään ja kulkutielle kertynyttä lunta ei saa varastoida tiealueelle. Myöskään kiinteistön piha-alueen lumia ei saa viedä tiealueelle. Kaikenlainen lumien kasaaminen ajoradoille ja väylille on kiellettyä ja vahinkotilanteessa kasaaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.
Ajoneuvon säilyttäminen tiealueella siten, että tien kunnossapito vaikeutuu voi aiheuttaa ylimääräistä työtä, jonka kustannukset peritään ongelman aiheuttajalta.
Myös lumien varastoiminen toisten kiinteistölle tai puistoalueille edellyttää kiinteistön omistajan lupaa.
Lisätietoa teiden, väylien ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta antaa kunnan maarakennusmestari Kari Siikaluoma, puh. 0400 126 455.

Taivalkosken kunta

Tekniset palvelut
Bookmark the permalink.

Comments are closed.