Tiedote liikenneväylien talvihoidosta ja lumien käsittelystä

TIEDOTE LIIKENNEVÄYLIEN TALVIHOIDOSTA JA LUMIEN KÄSITTELYSTÄTaivalkosken kunnan katujen ja yksityisteiden talvihoidosta ja kunnossapidosta vastaa urakoitsija Destia Oy. Urakkaan kuuluu lumenpoisto, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä urakkasopimukseen kirjattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaana­pidosta annetun lain mukaan kiinteistön omistaja/haltija vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossa­pidosta… Katso lisää

Taivalkoskella kerätään nyt myös kartonkipakkauksia

Taivalkoskella metallin ja lasipakkausten keräys on nyt keskitetty K-market Taivaltorilla ja S-marketilla sijaitseviin Rinki-ekopisteisiin. Lisäksi pisteissä kerätään kartonki­pakkauksia, mikä on uusi asia Taivalkosken asukkaille. Rinki-ekopisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka hoitaa keskitetysti koko Suomen kattavaa ekopisteverkostoa kotitalouksien pakkausjätteille. Mitä pakkauskeräykseen voi tuoda?Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteisiin Ringin ohjeiden mukaan lajiteltuja lasi-… Katso lisää